Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

DİKKAT ! İkamet İzni Başvurusu Hakkında | ATTENTION! About Residence Permit Application

29.11.2023 tarihinden önce öğrencilik kaydı yapılan ve öğrencilikleri devam etmesine rağmen ikamet ihlalinden dolayı eğitim süreci
kesintiye uğramış uluslararası öğrencilerin 31.01.2024 tarihine kadar vize/ikamet izni başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na yapılacaktır. 

 

International students who have been registered as students before 29.11.2023 and whose education process has been interrupted due to residence violation, although their student status continues, are required to apply for a visa/residence permit until 31.01.2024.

Applications will be made to the Student Affairs Department.