Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İÇ KONTROL


İç Kontrol Nedir?


İç kontrol kurumların hedeflerine ulaşması ve misyonlarını gerçekleştirmesi; bu yolda ilerlerken önlerine çıkabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi amacıyla uygulanan süreçtir. İç kontrol, kurumların sürekli değişen çevre koşulları, hizmet alanların talepleri ve öncelikleri ile gelecekte ortaya çıkabilecek tehdit unsuru olan veya fırsatlar yaratabilecek risklerle başa çıkabilmeleri için yönetimi güçlendirir. Diğer bir ifadeyle iç kontrol, kurumun, yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen, belirlenmiş hedeflere ulaşmasında ve misyonunu gerçekleştirmesinde makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış ve kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir.

Faaliyet Raporları

Görev Tanımları


İş Akış Şeması


Komisyonlar


Kastamonu Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü Sınava Hazırlık, Uygulama, Değerlendirme, Yerleştirme Komisyonu aşağıdaki gibidir:

İSİM

BİRİM

Prof. Dr. Mehmet ATALAN

Rektörlük

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Öztürk AKCAOĞLU

Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Rıfat KAYİŞ

Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi MOR DİRLİK

Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Erol TEKİN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem GÜLMEZ

İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Veysel Karani ŞÜKÜROĞLU

İletişim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÖZEL

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Önder TOR

Orman Fakültesi