Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İkamet Başvurusu


  1. Ülkemizde ikamet etmeyen adaylar, kayıt olduktan sonra 10 (on) gün içerisinde Kastamonu İl Göç İdaresine (www.goc.gov.tr) başvuru yaparak alacakları oturma izni ve yabancı kimlik numarası (YU numarası) için gerekli müracaatı yaptığını gösterir evrakı kayıtlı oldukları birimin öğrenci işlerine teslim edecektir. Bu adayların, ikamet izinlerini 3 (üç) ay içinde ilgili öğrenci işlerine teslim etmesi zorunludur.
  2. Daha önce öğrenci ikamet izni almış ancak ikamet izninin süresi dolmak üzere olan öğrencilerimizin ikamet izni süresinin bitmesine 2 ay kalması itibariyle uzatma başvurusu yapmaları gerekmektedir.

İkamet başvurusu ile ilgili bilgiler aşağıdaki yer almaktadır.