Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Yerleştirme Başvurusu

Yerleştirme başvuruları akademik takvimde belirtilen tarihlerde BAŞVURU SİSTEMİ ÜZERİNDEN (BURAYA TIKLAYINIZ) çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Akademik takvime erişmek için tıklayınız.


Yerleştirme başvurusu ve başvuruların değerlendirilmesine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Yerleştirme Başvurusu 

MADDE 21 - (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan Yurtdışı Kriterleri belgesinde yer alan ve Üniversite tarafından kabul edilen kriterleri sağlayan adaylar başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla puana sahip olan adaylar, istedikleri herhangi bir puan türü ile başvurabilir. Yerleştirme başvurusu, Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde BAŞVURU SİSTEMİ ÜZERİNDEN (BURAYA TIKLAYINIZ)  adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. 

(2) Aday, en fazla sekiz tane tercih yapabilecek olup tercihlerini onaylandıktan sonra değişiklik yapamayacaktır. Aday yerleştirme işlemleri, alınan sınav puanı ve tercih sırasına göre değerlendirilir.

(3) KÜYÖS’e giren adaylar yerleştirme başvurularını sadece Aday Numarası ile yapacaklardır.

(4) KÜYÖS’e girmeyen adaylar yerleştirme başvurusunda bulunmak için, “Yerleştirme Başvuru Formu”nu doldurmak zorundadırlar. Bu adaylara, formda belirttikleri e-posta adreslerine Aday Numarası gönderilecektir. Adayların yerleştirme başvurusunda bulunurken internet ortamında “jpg” formatında aşağıda belirtilen belgeleri eklemeleri gereklidir:

a) Sınav Sonuç Belgesi: Türkçe veya İngilizce olmayan sınav sonuç belgesinin noter tasdikli tercüme bürosu onaylı (sınav sonucunun bulunduğu) tek sayfa olarak “jpg” formatında olmalıdır.

b) Pasaport/Kimlik: Kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfalar tek sayfa olarak “jpg” formatında olmalıdır.

(5) Yerleştirme başvurusu için istenen bilgi ve belgeler belirtilen başvuru tarihlerinde tam ve doğru şekilde eklenmediği takdirde ve/veya okunması ve anlaşılması zor, yanlış, aldatıcı, eksik ve/veya sahte bilgi veya belge vb. eklendiği takdirde başvuru geçersiz sayılacak ve ilgili adaylar yerleştirme değerlendirmesine alınmaz.

Yerleştirme Başvurularının Değerlendirilmesi ve Yerleştirme İşlemleri

 MADDE 22- (1) Yerleştirme başvurularının değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri aşağıdaki gibi yapılır:

a) Başvuru yapan adayların değerlendirme ve bölüm/programlara yerleştirme işlemleri Uluslararası Öğrenci Sınavı Başvuru ve Takip Sistemi üzerinden puan üstünlüğü esasına dayalı olarak gerçekleştirilir.

b) Başvuruda sistem, öncelikli olarak KÜYÖS sonucu ile başvuran adayları, sonra sırasıyla diğer üniversiteler tarafından yapılan yabancı öğrenci sınavı sonuçlarıyla başvuran adayları, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan Yurtdışı Kriterleri belgesinde yer alan ve yukarıda bahsedilmeyen sınav sonuçlarından biriyle başvuran adayları ve son olarak diploma notuyla başvuran adayları yerleştirir.

c) Aynı programa aynı uyruktan başvuru yapan aday sayısının fazla olması halinde ilgili programa mümkün olduğunca farklı uyruklardan adaylar yerleştirilir.

d) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvuruda bulunup ön yerleştirme hakkı kazanmış adayların yukarıda belirtilen genel şartlara ilave olarak ilgili birim tarafından yapılacak Özel Yetenek Sınavında başarılı olmaları gerekir. Başvuruların değerlendirilmesi, ilgili birimin özel yetenek sınavı başvuru, kayıt ve öğrenci alımı yönergesindeki esaslara göre yapılır. Öğrenciler özel yetenek sınavlarına girmekle yükümlüdür. Özel yetenek sınavına girmeyen ya da sınavdan başarısız olan adayların kesin yerleştirme işlemleri yapılmaz.

e) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan bölümlere kaydolan öğrenciler, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdür. İlgili bölümlere başvuru yapan adayların yukarıda belirtilen genel şartlara ilave olarak Üniversite Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekir. Bu sınav sonucunda 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılır. ÖSYM tarafından yayınlanmış olan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri belgesinde yer alan sınavlardan İngilizce için ÜDS/KPDS/YDS’den 55 veya dengi bir puan almış olan adaylar başarılı sayılır.

f) İlk yerleştirme işlemleri sonucunda boş kalan kontenjanlar için Akademik Takvimde belirtilen tarihler aralığında Ek Yerleştirme yapılır.

g) İlk yerleştirmede bir programa yerleşmiş ve kayıt yaptırmış/yaptırmamış adaylar/öğrenciler ek yerleştirmede tercih başvurusu yapamaz.

h) Adaylar, yerleştirme başvuru formuna yazdıkları ve başvuru için çevrimiçi olarak ekledikleri her türlü belgenin doğruluğundan sorumludur. Yanlış, eksik, sahte, hatalı, aldatıcı vb. belge sunan adayların yerleştirme işlemleri iptal edilir. Söz konusu adaylar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde kanuni ve idari işlem tesis edilir.

i) Üniversiteye kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar gereğince katkı payı / öğrenim ücreti ödemekle yükümlüdür.

Yerleştirme Sonuçlarının Duyurulması ve Kayıt

MADDE 23- (1) Yerleştirme sonuçları akademik takvimde belirtilen tarihte BAŞVURU SİSTEMİ ÜZERİNDEN (BURAYA TIKLAYINIZ) adresinden duyulur. 

(2) Adaylar davet mektuplarını Üniversite Uluslararası Öğrenci Sınavı Başvuru ve Takip Sistemi (BAŞVURU SİSTEMİ ÜZERİNDEN (BURAYA TIKLAYINIZ) üzerinden temin eder.

(3) Kayıtlar akademik takvimde ilan edilen tarihlerde ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu tarafından yapılır.

(4) Akademik takvimde/davet mektubunda belirtilen tarihler içerisinde kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder.

(5) Geçerli bir mazereti (hastalık, tedavi, eğitim, aile gibi sebeplerle sürekli yurt dışında bulunması, 18 yaşından küçük olması vb.) sebebiyle, adayın kendisinin kayıt tarihlerinde gelememesi durumunda; aday, vekâlet (T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan veya T.C. Adalet Bakanlığına bağlı noterler tarafından alacakları vekâletnameyi ibraz etmek suretiyle) verdiği kişi ile kaydını yaptırabilir.


Şahsen başvuru dilekçesi.