Sınav Hazırlık, Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonu

Prof. Dr. Mehmet ATALAN

Rektörlük

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Öztürk AKCAOĞLU

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Rıfat KAYİŞ

Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi MOR DİRLİK

Eğitim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi. Erol TEKİN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem GÜLMEZ

İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Veysel Karani ŞÜKÜROĞLU

İletişim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÖZEL

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Önder TOR

Orman Fakültesi