Akademik Takvim / Academic Calendar

Takvim / Calendar                                                                                                                       Tarihler / Dates

KABUL MEKTUPLARININ INTERNET ÜZERİNDEN ERİŞİME AÇILMASI

ACCESS TO ACCEPTANCE LETTERS ON THE INTERNET

14 Ağustos 2020 Cuma

Friday, August 14, 2020

KAYIT TARİHLERİ (1. YERLEŞTİRME)

REGISTRATION DATES (1st PLACEMENT)

21 Eylül 2020 Pazartesi, Saat 08.30 – 25 Eylül 2020 Cuma, Saat 17.30 (GMT +3)

21 September 2020 Monday, 08.30 - 25 September 2020 Friday, 17.30 (GMT +3)

2. YERLEŞTİRME TERCİHLERİN ALINMASI

2nd PLACEMENT PREFERENCES

05 Ekim 2020 Pazartesi– 9 Ekim 2020 Cuma Saat 17:00 (GMT +3)

Monday, October 5, 2020 – Sunday, October, 11, 2020, at 17:30  (GMT +3)

2. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

2nd ANNOUNCEMENT OF THE PLACEMENT RESULTS

14 Ekim 2020 Çarşamba

Wednesday, October 14, 2020

KABUL MEKTUPLARININ INTERNET ÜZERİNDEN ERİŞİME AÇILMASI

ACCESS TO ACCEPTANCE LETTERS ON THE INTERNET

14 Ekim 2020 Çarşamba

Wednesday, October 14, 2020

KAYIT TARİHLERİ (2. YERLEŞTİRME)

REGISTRATION DATES (2nd PLACEMENT)

30 Kasım 2020 Pazartesi, Saat 08.30 – 15 Aralık 2020 Salı, Saat 17.30 (GMT +3)

30 November 2020 Monday, 08.30 - 15 December 2020 Tuesday, 17.30 (GMT +3)