İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından;

a) ikamet başvurularında istenen web-tapu belgesinin öğrencilerimizin başvurularında istenmeyeceği,

b) ikamet izin süresinin sigorta süresince verileceği, özel sigortalar için bu sürenin en fazla 2 yıl olabileceği, sosyal güvenlik kurumu (SGK) sigortalısı oluması ve primlerin düzenli ödenmesi durumunda 4 yıl ikamet izni verilebileceği,

bildirilmiştir.