2021-2022 Öğrenim ücretleri kesinleşmiştir.

Yeni kayıt yaptıracak adaylar aşağıdaki tablodaki öğrenim ücretlerine tabi olacaklardır.

2021-2022 Akademik Yılı Katkı Payı / Öğrenim Ücreti

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

 

I. ÖĞRETİM

II. ÖĞRETİM

GÜZ DÖNEMİ                                

BAHAR DÖNEMİ

GÜZ DÖNEMİ                                

BAHAR DÖNEMİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

₺1.840,00

₺1.840,00

   

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ( FEN PROGRAMI)

₺2.296,00

₺2.296,00

   

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (SOSYAL VE EDEBİYAT PROGRAMI

₺1.722,00

₺1.722,00

   

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

₺3.448,00

₺3.448,00

   

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

₺2.070,00

₺2.070,00

₺2.070,00

₺2.070,00

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

₺1.840,00

₺1.840,00

₺1.840,00

₺1.840,00

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

₺1.723,00

₺1.723,00

₺1.723,00

₺1.723,00

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

₺2.739,00

₺2.739,00

   

ORMAN FAKÜLTESİ

₺2.739,00

₺2.739,00

   

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

₺1.840,00

₺1.840,00

   

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

₺1.840,00

₺1.840,00

₺1.840,00

₺1.840,00

TURİZM FAKÜLTESİ

₺1.840,00

₺1.840,00

   

TIP FAKÜLTESİ

₺13.927,00

₺13.927,00

   

VETERİNER FAKÜLTESİ

₺3.823,00

₺3.823,00

   

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

₺2.739,00

₺2.739,00

₺2.739,00

₺2.739,00

KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU

₺1.380,00

₺1.380,00

₺1.380,00

₺1.380,00

TAŞKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU

₺1.380,00

₺1.380,00

₺1.380,00

₺1.380,00

TOSYA MESLEK YÜKSEKOKULU

₺1.380,00

₺1.380,00

₺1.380,00

₺1.380,00

 

 

2021-2022 Tuition fees have been determined.

Newly registered candidates will pay the tuition fees in the table below.

 

Tuition Fees for 2021 – 2022 Academic Year

UNIT

 

Normal Time Education

Evening Education

FALL                                

SPRING

FALL                                

SPRING

FACULTY OF EDUCATION

₺1.840,00

₺1.840,00

   

FACULTY OF ARTS AND SCIENCES (SCIENCE PROGRAMS)

₺2.296,00

₺2.296,00

   

FACULTY OF ARTS AND SCIENCES (SOCIAL SCIENCES PROGRAMS)

₺1.722,00

₺1.722,00

   

FACULTY OF FINE ARTS AND DESIGN

₺3.448,00

₺3.448,00

   

FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

₺2.070,00

₺2.070,00

₺2.070,00

₺2.070,00

FACULTY OF THEOLOGY

₺1.840,00

₺1.840,00

₺1.840,00

₺1.840,00

FACULTY OF COMMUNICATION

₺1.723,00

₺1.723,00

₺1.723,00

₺1.723,00

FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE

₺2.739,00

₺2.739,00

   

FACULTY OF FORESTRY

₺2.739,00

₺2.739,00

   

FACULTY OF HEALTH SCIENCES

₺1.840,00

₺1.840,00

   

FACULTY OF SPORTS SCIENCES

₺1.840,00

₺1.840,00

₺1.840,00

₺1.840,00

FACULTY OF TOURISM

₺1.840,00

₺1.840,00

   

FACULTY OF MEDICINE

₺13.927,00

₺13.927,00

   

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

₺3.823,00

₺3.823,00

   

SCHOOL OF CIVIL AVIATION

₺2.739,00

₺2.739,00

₺2.739,00

₺2.739,00

KASTAMONU VOCATIONAL SCHOOL OF HIGHER EDUCATION

₺1.380,00

₺1.380,00

₺1.380,00

₺1.380,00

TASKÖPRÜ VOCATIONAL SCHOOL OF HIGHER EDUCATION

₺1.380,00

₺1.380,00

₺1.380,00

₺1.380,00

TOSYA VOCATIONAL SCHOOL OF HIGHER EDUCATION

₺1.380,00

₺1.380,00

₺1.380,00

₺1.380,00