2021-2022 akademik yılı birinci yerleştirme başvuruları 3 Haziran 2021 saat 11:00'da başlayacak ve 11 Haziran 2021 saat 16:00'da sona erecektir.

Yerleştirme başvurusunda bulunacak adaylar aşağıdaki hususlara dikkat etmelidirler.

1- KÜYÖS-2021 sonucu ile başvuru yapan adayların fotoğraf, kimlik/pasaport ve sınav sonuç belgeleri başvuru sistemine otomatik olarak yüklenecektir.

2- Kabul edilen diğer YÖS ve uluslararası sınavlar ile başvuru yapacak olan adaylar başvuru sistemine vesikalık bir fotoğraf ile geçerli bir kimlik belgesi ya da pasaport yüklemelidirler.

3- Kabul edilen diğer YÖS ve uluslararası sınavlar ile başvuru yapacak olan adaylar başvuru sistemine başvuru yaptıkları sınava ait sonuç belgesini yüklemelidirler. Yalnızca 2021 yılında yapılmış olan YÖS sınavları ile başvuru yapılabilecektir.

Kabul Edilen Diğer YÖS sınavlar için TIKLAYINIZ.

Kabul Edilen Diğer Sınavlar için TIKLAYINIZ.

4- Diploma ile başvuru yapacak adaylar diplomanın Türkçe ya da İngilizce olmaması halinde orijinal diploma ile diplomanın onaylı Türkçe ya da İngilizce örneğini başvuru sistemine eklemelidirler. Ayrıca diploma üzerinde adayın diploma not ortalaması mutlaka yer almalıdır. Bu kriterlere uymayan diplomalar ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5- Adaylar en fazla 8 (sekiz) tercih yapma hakkına sahiptirler. 

6- Tıp fakültesi kontenjanlarına yalnızca SAT-I sınavı ile yerleştirme yapılacaktır.

7- Bir bilgisayardan yalnızca 3 başvuru yapılabilecektir. 

8- Başvurusunda eksik belge olan adaylar "Başvuru Sonrası" menüsünde bulunan "Yerleştirme Başvuru Belgesi" bağlantısı aracılığıyla eksik belgelerini sisteme yükleyebilirler.

9- Başvuru sistemine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını ve Türkiye’de eğitim veren bir liseden alınmış diplomayı yükleyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu adaylar başka bir ülkeye ait kimlik kartı/pasaport yüklemeli ya da YÖS kontenjanlarına başvuru yapma hakları olduğunu kanıtlayan belgeyi diplomaları ile birlikte diploma bölümüne yüklemelidirler.

10- Yerleştirme işlemleri ile ilgili her türlü duyuru internet sitemizden yapılacak olup adaylar duyuruları takip etmekle yükümlüdürler.