TÜRKÇE DİL YETERLİK SINAVI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

13 Kasım 2020 Cuma günü Kastamonu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından Türkçe C1 seviyesinde Türkçe yeterlik sınavı yapılacaktır.

Bu sınava 12 Kasım 2020 Çarşamba gününe kadar yeni kayıt yaptıran öğrenciler katılabileceklerdir.

Sınav başvuruları 9-12 Kasım 2020 tarihleri arasında http://tomer.kastamonu.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecektir.

12 Kasım 2020 Perşembe gününden sonra kayıt yaptıran adaylar 21 Aralık 2020 tarihindeki dil yeterlik sınavına katılabileceklerdir.

Sınav ile ilgili ayrıntılı bilgi almak ve başvuru yapmak için BURAYA tıklayınız.

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ABOUT TURKISH LANGUAGE PROFICIENCY EXAM

On Friday, November 13, 2020, Kastamonu University Turkish Teaching Application and Research Center (TÖMER) will hold a Turkish language proficiency exam at C1 level.

Students who have newly registered until Thursday, November 12, 2020 will be able to take the exam.

The exam applications can be made between November 9-12, 2020 via http://tomer.kastamonu.edu.tr.

For candidates who register after Thursday, November 12, 2020, a new language proficiency exam will be held on December 21, 2020. 

Click HERE to get detailed information about the exam a nd to apply.